Kunt u besparen op technisch beheer en onderhoud? CSO denkt van wel! Hoe?

In uw kantoor of bedrijfspand zijn meestal meerdere technische installaties aanwezig, zoals beveiligingssystemen, liftinstallaties, klimaatbeheersing, elektrotechniek, etc. De daarbij behorende onderhoudscontracten sluit u vaak bij ingebruikname af en deze lopen vervolgens jaar in jaar uit door.

Een installatie wordt gedurende zijn levensduur regelmatig aangepast, uitgebreid of vervangen vanwege onderhoud en/of verbouwingen. De ervaring leert dat daardoor contracten veelal niet meer voldoen aan de gestelde eisen, er overlap in contracten kan zijn en er dus onduidelijkheid is over voortvloeiende verplichtingen.

CSO is gespecialiseerd in het realiseren van besparingen en het up-to-date maken van uw technisch beheer, door de technische, juridische en commerciële aspecten ervan efficiënt op elkaar af te stemmen. Interessant? Zeker, want het levert u in praktische, organisatorische en financiële zin alleen maar voordeel op!


 

Lees verder: Hoe beoordeelt CSO of u kunt besparen?

foto

Onze werkwijze in het kort:

STAP 1
• We komen op locatie
• inventariseren de machines en installaties
• willen inzage in huidige onderhoudscontracten
• inzage in huidige personeelsstructuur
• inzage in huidige kosten

STAP 2
Wat zijn verbeterpunten en verwachte besparing

STAP 3
Uitvoeren plan van aanpak