Waarop zijn de besparingen gebaseerd?

De kracht van CSO is het realiseren van besparingen als gevolg van een goede synergetische werking tussen zowel de technische, juridische en organisatorische gebieden binnen uw bedrijf. Deze synergie zorgt voor een perfect werkend technisch onderhoudsbeheer.

De besparingen zijn een optelsom van onder andere lagere kosten en betere personele taakverdeling van het technisch beheer. Maar ook van een juiste risico-afdekking d.m.v. het aanpassen van de huidige juridische contracten, waardoor u een lager financieel risico loopt.

Een win-win-situatie, want naast dat uw technisch beheer op orde is, levert het u meestal ook een forse besparing op voor de lange termijn.


In praktijk is gebleken dat in 90% van de gevallen CSO daadwerkelijk een besparing kan realiseren. In slechts 10% van de gevallen blijkt een organisatie alles goed op elkaar afgestemd te hebben. In dat geval weet u dat uw technisch beheer prima is georganiseerd en dat u er de komende tijd geen omkijken naar heeft. En ook dat is heel wat waard.

Lees verder: Hoe ziet het takenpakket van CSO eruit?

FotoMachine

Onze werkwijze in het kort:

“CSO heeft al onze installaties en contracten bekeken en waar nodig aangepast aan de huidige eisen. Er bleek overlap in contracten, waardoor we dubbel betaalden! Ook konden een aantal onderhoudstaken centraal georganiseerd worden. In geval van een storing is nu meteen duidelijk wie verantwoordelijk is, daardoor hebben we geen verrassingen achteraf. Alles is nu up-to-date en het leverde ons nog een flinke besparing op ook!”